top of page

         ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI

 

Kimyasal Tanker,  petrol tankeri, kuru yük ve çok amaçlı deniz araçları işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren firmamız; Müşteri odaklı, stratejik ve sistematik bir yönetim anlayışını benimsemeyi, hizmet faaliyetlerimiz de sektörün en iyisi olmak için çevre etkilerini ve riskleri de göz önünde bulundurarak, uygun kaynak ve teknolojiyi kullanmayı, hizmet faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynakları verimli kullanmayı, çevre boyutlarını kontrol altında tutmayı, çevre kirliliğini azaltmayı, Kalite & Çevreyi ön planda tutarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, çevre ile ilgili acil durumları belirleyip, bunları azaltacak şekilde amaç ve hedefler oluşturarak, hedeflere varma konusunda gerekli programlar ve çalışmalar yapmayı, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamak ve buna uygun çalışma ortamını oluşturmayı ayrıca tüm çalışanlarımıza eğitimlerle motive etmeyi, Kalite & Çevre Yönetim sistemlerinin şartlarına,  yasal düzenlemelere, kanunlara ve müşteri şartlarına uymayı, çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilincinde olup, güvenli ve sağlıklı bir ortamın oluşması için gerekenleri yapacağını taahhüt eder.

 

Genel Müdür

01.12.2016

bottom of page